نامه روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی استان خوزستان به وزیر بهداشت در خصوص محکومیت هتاکی به مدافعان سلامت
روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی آبادان، دزفول، شوشتر و بهبهان در نامه‌ای خطاب به  عین الهی وزیر بهداشت، نسبت به اتفاقات بازدید اخیر وزیر محترم از مراکز بهداشتی درمانی خوزستان واکنش نشان داده و هتک حرمت مدافعان سلامت را محکوم کردند.