رییس‌ جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان:
اجرای احکام تخریب نیازمند حمایت سایر ارگان ها است/۱۵۰ پرونده تغییرکاربری غیر مجاز در سیستم قضایی در حال رسیدگی است
رییس‌ جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان در مورد وضعیت تغییرکاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی  اظهارکرد: طبق قانون حفظ کاربری ارضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۴ هرگونه تغییرکاربری برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی نیاز به مجوز از شورای تغییرکاربری دارد و هرگونه ساخت وساز در زمین کشاورزی بودن داشتن مجوز تخلف محسوب می شود.