هشدار‌های آتش‌نشانی بهبهان در هنگام برداشت محصولات کشاورزی
وحید دهدشت رو گفت: آغاز زمان برداشت محصولات زراعی با افزایش دمای هوا همراه می‌شود و این امر مهم همه ساله باعث بروز آتش سوزی در مزارع کشاورزی می‌شود، حادثه‌ای که در دقایق اندک می‌تواند تمان دسترنج کشاورزان را نابود کند.