قدردانی فرماندار بهبهان از همکاری مردم در اجرای طرح نور
فرماندار شهرستان بهبهان گفت: اقدامات نیروهای فراجا، امربه معروف و نهی از منکر و سایر عوامل اجرایی طرح نور در راستای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه قابل تقدیر و ستایش است. از شهروندانی که با اجرای طرح همکاری میکنند تشکر می کنم