کارخانه سیمان بهبهان، محوطه باستانی ارجان را نابود کرد
مشکلات و چالش‌های موجود در محوطه باستانی ارجان باعث شده تا به دلایلی اجازه انتشار خبر و یا مصاحبه‌ای در خصوص وضعیت فعلی این محوطه باستانی وجود نداشته باشند. از این رو و نیز با سکوت مسؤولان میراث فرهنگی پرسش‌های قابل تامل و مهمی در این خصوص مطرح است