دیدار مدیرکل شیلات استان خوزستان با فرماندار شهرستان بهبهان و بازدید از برخی پروژه های آبزی پروری در سطح شهرستان
مدیر کل شیلات خوزستان در جلسه با فرماندار بهبهان و جمعی از مسئولان شهرستان از عملیاتی شدن طرح پرورش ماهی در قفس در سد مخزنی مارون به عنوان اولین طرح پایلوت در استان خوزستان در سال جاری خبر داد.