هشدار یا رفع تکلیف!
قرار گرفتن بهبهان بر روی گسل زلزله یکی از مخاطراتی است که می بایست مدیران عالی شهرستان بویژه مدیریت بحران آن را جدی گرفته و در مبحث پدافند غیرعامل اقدامات پیشگیرانه را جهت کاهش خسارات انجام دهند.
نماینده خرمشهر: اگر شهیدان بیدار شوند اسلحه خود را به طرف مسئولان می‌گیرند
نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: هر ساله سوم خرداد برای خرمشهری‌ها، زخمی تازه بیدار شده و از این رو اگر مسئولان دولت و مجلس ملامت شوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود در قبال مردمی استوار به بلندای دماوند و انقلابی به خروش کارون عمل نکرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: والله اگر زمان باز گردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود را به سوی ما خواهند گرفت.