بازدید دادستان عمومی و انقلاب بهبهان از جاده بهبهان- رامهرمز
دادستان عمومی و انقلاب بهبهان گفت: با توجه به انتشار کلیپی در فضای مجازی از جاده بهبهان رامهرمز که به دلیل بارندگی های اخیر نشست کرده بود و پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان خوزستان به این دادستانی برای پیگیری مسئله، عصر روز هشتم دی ماه به همراه کارشناس و ناظرین پروژه در محل حاضر و از نزدیک وضعیت پل و جاده مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
توضیحات مدیر امورآب شرق خوزستان درباره ماجرای نهرخواری در بهبهان
خواجه پور افزود: در مدت زمانی که شهرداری مشغول انحراف و پرکردن نهر بوده سه اخطار از سوی اداره امور آب شرق جهت جلوگیری از عملیات پر کردن نهر دریافت کرده ولی متاسفانه شهرداری به اخطارها توجه نکرده و کار خود را ادامه داده است.