در بازدید مسئولان از مراکز واکسیناسیون شهرستان بهبهان عنوان شد
مظلومی:بهبهان رتبه نخست کشور را در تزریق واکسن کسب کرد
نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری به همراه مهندس مکفا معاونت بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی، مهندس زمانی اصل فرماندار و مهندس یارمحمدی رئیس دفتر نماینده و هیئت همراه از مراکز واکسیناسیون شهرستان بهبهان بازدید کردند.
انتقال پیام؛ نیازمند دستور وزیر جهاد کشاورزی
متخصصان حوزه هواشناسی پیش بینی می کنند که امسال بدلیل بارش های بسیار کم ، خشکسالی بی سابقه ای در انتظار ایران است و همین مسئله مهم می تواند در کنار مشکلات دیگری چون کرونا، فاجعه جدیدی را برای کشورمان رقم بزند.