اقدام عجیب شرکت توزیع برق شهرستان بهبهان/برق بدهکاران در شرایط کرونایی قطع می شود
 در حالیکه کرونا تار و پود جامعه بشری و از جمله شهرستان بهبهان را در هم تنیده و کسب و کار بسیاری از مردم به دلیل شیوع این بیماری نوظهور از رونق افتاده و حتی به صفر رسیده، اخطار قطع برق به مشترکان بهبهانی، قابل هضم نیست و جای تعجب دارد.